Laboratoriets prøvemottak i Bodø går over til automatisk mottaksregistrering av blodprøver bestilt via ERL. Endringen gjelder ikke mottak av blodprøver til mikrobiologiske undersøkelser.

Automatisk prøvemottak medfører at kliniske opplysninger ikke leses ved mottak av prøver. Tilleggsinformasjon om prøvesvar og analyser i dette feltet blir dermed ikke oppdaget.

Legekontor som rekvirerer prøver elektronisk bes om å bruke følgende analyser:

  • «Kopisvar NLSH BO» ved ønske om kopi av svaret til en annen rekvirent.
  • «Andre analyser Med.biokjemi» ved ønske om andre analyser enn det som er tilgjengelig i tjenestetilbudet
  • «Sendeprøve» ved ønske om analyser som skal sendes til andre sykehus.

NB! Det er viktig å rekvirere og ta rett prøvemateriale. Bestill «Sendeprøve serum, EDTA fullblod, EDTA plasma, citratplasma osv.» ut ifra opplysninger om hva som er korrekt prøvemateriale på rekvisisjon eller laboratoriehåndbok ved det laboratoriet som prøvene skal sendes til.

Vi minner om at det ikke er behov for å be om å få sendt kopi av laboratoriesvar til røntgenavdelingene ved sykehusene i Helse Nord når pasienten tar prøver i forkant av røntgenundersøkelser. For pasienter som skal til Aleris må det fortsatt sendes kopisvar.

For spørsmål, ta kontakt med fagbioingeniør Silje Nysted Hagen på telefon 95056889.