Analysen TRAS bytter navn til Tyreoida stimulerende Immunglobulin, TSI (IS 90/672) for å samsvare med Norsk Laboratoriekodeverk. Det er ingen andre endringer for analysen, se analyseartikkel i Labhåndboka.