Kontakt: Ann Kristin Lindgaard, Kvalitetsleder Diagnostisk klinikk

Akkreditering

Logo akkrediteringFullstendig oversikt over vårt akkrediteringsomfang finnes her:

https://www.akkreditert.no/akkrediterte-organisasjoner/akkrediteringsomfang/?AkkId=906

Dersom det er behov for ytterligere informasjon ta kontakt med oss.

Fleksibel akkreditering

Diagnostisk klinikk er innvilget fleksibel akkreditering. Dette innebærer at Norsk Akkreditering har autorisert vår klinikk til å kunne inkludere nye analyser i vårt akkrediteringsomfang innenfor fagområdet Medisinsk mikrobiologi. Les mer om fleksibel akkreditering her. 

Analyser som er tatt inn i akkrediteringsomfanget i tillegg til det som henvises til i akkrediteringsdokumentet over vil bli publisert her:

 

Suspensjon av akkreditering

I perioder der det kan være vanskelig å innfri alle krav i ISO-standarden, kan det søkes om suspensjon. Dette kan oppstå ved for eksempel endring i analysemetode, service, oppgradering av software på maskiner eller ved flytting til nye lokaler. I slike tilfeller vil det bli opplyst i den aktuelle analyseartikkelen.