Av: Liv Johansen, Kvalitetsleder Diagnostisk klinikk

Akkreditering

Logo akkrediteringAnalyser og prosesser innenfor fagområdene merket (A) er akkreditert etter NS-EN ISO 15189:2012 Medisinske laboratorier - Krav til kvalitet og kompetanse. Fullstendig oversikt over vårt akkrediteringsomfang finnes i disse dokumentene:

SJ8665 v.1.9 - NA-S5m M01 Immunologi og transfusjonsmedisin.pdf

SJ7404 v.2.4 - NA-S5m M1610 Medisinsk mikrobiolog bakteriologi.pdf

SJ9780 v.1.2 - NA-S5 M1640 Medisinsk mikrobiologi virologi.pdf

SJ9963 v.1.2 - NA-S5 M1650 Medisinsk mikrobiologi parasittologi.pdf

NA-S5m M12 Medisinsk biokjemi.pdf

Fleksibel akkreditering

Diagnostisk klinikk er innvilget fleksibel akkreditering. Dette innebærer at Norsk Akkreditering har autorisert vår klinikk til å kunne inkludere nye analyser i vårt akkrediteringsomfang innenfor fagområdet Medisinsk mikrobiologi. Dette kan vi gjøre uten at disse endringene er vurdert av Norsk Akkreditering på forhånd. Les mer om fleksibel akkreditering her.

Suspensjon av akkreditering

I perioder der det kan være vanskelig å innfri alle krav i ISO-standarden, kan det søkes om suspensjon. Dette kan oppstå ved for eksempel endring i analysemetode, service, oppgradering av software på maskiner eller ved flytting til nye lokaler. Informasjon om evt. suspenderte analyser vil finnes i de aktuelle analyseartiklene.

En suspensjon vil i hovedsak ikke ha konsekvenser for rekvirentene med mindre det fører til endringer som kan få betydning for pasientbehandling. I slike tilfeller vil vi informere rekvirentene i etablerte informasjonskanaler.