Agens/analyse

Yersinia entercolitica og Yersinia pseudotuberculosis
IgG og IgA

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Reaktiv artritt

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

EIA (enzymimmunoassay)

Tolkning

Negativ / positiv / grenseverdi

Forventet svartid

1 -2 uker

Merknader

Ved akutt gastroenteritt skal fæces dyrkning utføres