Viruspanel feces PCR

Analysen utføres ved
  Molekylær- og bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon
  Diaré hvor viral etiologi kan mistenkes.

Prøvemateriale / prøvemengde
  Feces

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse
FecalSwab

Prøvetakning FecalSwab

     1) Prøvepenselen dyppes i avføring og
         vris rundt.

    2) Penselen plasseres i mediet, nederst
        i transportrøret, vris rundt og trykkes
        mot bunnen slik at prøvematerialet
        blandes godt med mediet.

    3) Penselpinnen knekkes av i det
        merkede brekkpunktet før korken
        skrus på.

    4) Når korken er festet ristes glasset
        helt til prøven fremstår som homogen.

 

Fiksering/oppbevaring
Anvendte prøveglass oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.

Holdbarhet
  Ved oppbevaring i kjøleskap er prøven holdbar i fem dager.

Analysemetode
  Real-time PCR

Tolkning
  POSITIV/NEGATIV/INKONKLUSIV

Analyseringsintervall / hyppighet
  Daglig mandag- søndag (innenfor normal arbeidstid).

Forventet svartid
  PCR: 1-2 dager (etter prøven har ankommet laboratoriet)


Merknader
  PRØVETAKNING HJEMME
    Dersom pasienten får med seg prøveglasset hjem og prøvetakningsdato ikke er lik 
    rekvireringsdato skal prøveglasset merkes med prøvetakningsdato. 

  TELEFONSVAR
    
Positive svar på prøver fra pasienter som er inneliggende i helseinstitusjon vil bli forsøkt
    formidlet pr. telefon. Det er derfor viktig at telefonnummer til sykepleier eller lege ved
    institusjonen er skrevet på rekvisisjonen.


Nyttige lenker