Agens/analyse

Vibrio

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Massiv vandig diare, risvanndiare etter opphold i endemiske områder (Afrika, Asia, Sør-Amerika)

Prøvemateriale/prøvemengde

Fæces

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

FecalSwab:
Prøvepenselen dyppes i fæces, vris rundt, plasseres i transportrøret og knekkes i brekkpunktet før korken skrus på

Analysemetode

Dyrkning

Forventet svartid

2-4 dager (mandag - fredag)

Merknader

Analysen må rekvireres spesielt

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.