Agens/analyse

Varicella zoster PCR

Analysen utføres ved

UNN (henvisningslaboratorium)

Indikasjon

Mistanke om Varicella zoster infeksjon

Prøvemateriale/prøvemengde

Spinalvæske (minimum 0.5 ml) Sekret fra vesikler/sår

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Spinalvæske tas på glass uten tilsetning
Sekret fra vesikler/sår tas med pensel som plasseres i Copans UTM transportmedium.
Prøvene oppbevares i kjøleskap før sending, må ikke fryses.

Analysemetode

Real time PCR

Tolkning

Se Laboratoriehåndboka www.unn.no