Agens/analyse

Varicella zoster IgM og IgG

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet , tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om vannkopper eller helvetesild.
Avklare immunstatus f.eks. ved transplantasjonsutredning og før oppstart med immunmodulerende behandling.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum eller plasma

Analysemetode

Kjemiluminescens-immunoanalyse (CLIA)

Tolkning

Positiv/negativ/grenseverdi

Forventet svartid

2-4 dager

Merknader

Analysen kjøres to til tre ganger ukentlig.
Ved mistanke om vannkopper eller helvetesild, anbefales det å ta penselprøve fra vesikler på Copans UTM transportmedium til viruspåvisning (PCR).