Agens/analyse

Toxoplasma gondii IgG og IgM

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Klinisk mistanke om toksoplasmose
Screening i forbindelse med transplantasjonsutredning
Selektiv screening av gravide - husk å angi termindato

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, ev. avpipetteres

Analysemetode

CMIA (chemiluminescensmicropartikkel immuno- assay)

Tolkning

Negativ / positiv / grenseverdi

Forventet svartid

4 - 7 dager

Merknader

Positive prøver (IgM) sendes vanligvis til nasjonalt referanselaboratorium for Toxoplasma-diagnostikk ved Rikshospitalet for nærmere undersøkelse (dette gjelder spesielt prøver fra gravide).

Link

Les mer om toksoplasmose og anbefalt utredning i FHIs smittevernveileder og Rikshospitalets lab.håndbok