Agens/analyse

Mycobacterium tuberculosis complex IFN-Y

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 83 76

Indikasjon

Mistanke om tuberkuloseinfeksjon
Screening av asylsøkere/invandrere
Før start av biologisk behandling
Eventuelt smitteoppsporing ved utbrudd

Prøvemateriale/prøvemengde

Blodprøve på spesialglass (Quantiferon TB GOLD PLUS)

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

4 prøver tas på spesielt prøvetakingssett: Quantiferon TB GOLD PLUS.
Ved prøvetaking må korrekt rør-rekkefølge overholdes:
1. rør uten tilsetning = benyttes for å bekrefte at venepunksjonen er vellykket.
2. rør med grå hette
3. rør med grønn hette
4. rør med gul hette
5. rør med lilla hette

Prøvene skal blandes, inkuberes og sentrifugeres etter gitte retningslinjer.
Tidspunkt for start og avslutning av inkubasjon må oppgis. Prøver fra legekontor anbefales sendt Nordlandssykehuset fortløpende.
Prøvene ved Nordlandssykehuset tas kun på dagtid mandag – fredag (kl 8 – 15). IKKE helg og dag før helligdag.

Analysemetode

IGRA (Interferon-gamma-release assay)

Tolkning

Negativ / positiv / inkonsklusivt resultat

Forventet svartid

1 -2 uker

Merknader

Prøveglass bestilles fra https://nordlandssykehuset.no/ Gå inn på «Laboratorietjenester», «Laboratoriehåndboken vår», «bestill prøvetakingsutstyr».
Dette er svært kostbare rør, det blir derfor kun sendt ut rør etter antall pasienter som skal testes.

For legekontorer som tar slike prøver blir prøvetakingsprosedyre medsendt prøvetakingsrørene. Legekontoren må ha inkubator og sentrifuge for å kunne ta prøven.

Legekontor på Helgeland bestiller prøvetakingsrør fra Helgelandssyksykehuset