Agens/analyse

Treponema pallidum totalantistoff

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

• Klinisk mistanke om syfilis / seksuelt overført sykdom
• Screening av bl.a asylsøkere, gravide, blodgivere, samt ved transplantasjonsutredning og før oppstart av immunmodulerende behandling

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum
(Spinalvæske - serum da tas samtidig)

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

CMIA (chemiluminescensmicropartikkel immuno- assay)

Tolkning

Negativ / reaktiv/ grenseverdi

Forventet svartid

1 - 2 dager (mandag - fredag)

Merknader

Reaktive serumprøver sendes Oslo Universitetssykehus, Ullevål, for bekreftende/utvidet testing med blant annet IgM, RPR og TPHA.

Ved mistanke om nevrosyfilis MÅ serumprøve og spinalvæskeprøve tas samtidig.
Spinalvæsker videresendes til OUS for utvidet testing, dersom antistoffer påvises i serum. Nevrosyfilis kan utelukkes dersom pasienten ikke har antistoffer i serum, og analyse av spinalvæsken er i disse tilfellene unødvendig.

Laboratoriet analyserer RPR hos pasienter som får behandling for syfilis.