Agens/analyse

Hepatitt B antistoff
Hepatitt C antistoff
Hiv antigen/antistoff
Varicella zoster IgG

OBS: Tuberkulosescreening/TB Quantiferon-test er også anbefalt før oppstart med biologiske legemidler. Denne analysen må tas på spesialprøveglass og må derfor bestilles separat!

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Oppstart med immunmodulerende (biologisk) behandling

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Merknader

Analysene rapporteres samlet