Agens/analyse

Det utføres antistoffundersøkelser på:

CMV
EBV
Hepatitt B
Hepatitt C
Hiv
Syfilis
Toxoplasma
Varicella

I tillegg utføres:

Hepatitt C PCR
TB Quantiferon

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Utredning av nyreresipienter

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum - minst 4 glass
Egne spesialrør til TB Quantiferon

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøveglass til serologiske undersøkelser: Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres
Prøveglass til HCV PCR: Det må sendes 3 egne serum/plasma-rør til denne undersøkelsen
Prøveglass til TB quantiferon: se egen prosedyre

Link