Agens/analyse

Det utføres antistoffundersøkelser på:

Hepatitt B
Hepatitt C
Hiv
Syfilis
CMV
EBV
Toxoplasma

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Utredning av nyredonor

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

Kjemiluminescensmikropartikkel-immunkjemisk analyse (CMIA)

Merknader


Link