Agens/analyse

HBsAg, anti-HBc
HCV antistoff
HIV antigen/antistoff

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Morsmelkgiver

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Merknader

Analysene svarrapporteres samlet