Agens/analyse

Borrelia IgG
CMV IgG og IgM
EBV EBNA IgG
Hepatitt Bs-antigen og Hepatitt Bc-antistoff
Hepatitt C total-antistoff
Herpes simplex virus IgG og IgM
Hiv antigen/antistoff
Parvovirus IgG og IgM
Toxoplasma IgG og IgM
Varicella/Zoster virus IgG og IgM

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Utredning av kronisk utmattelsessyndrom/ME/CFS

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum (minst to glass)

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

Chemiluminescense microparticle immunoassay
Chemiluminiscense immunoassay

Tolkning

Positiv/negativ/gråsone

Forventet svartid

1 uke

Merknader

Sceeningpakkens innhold er basert på Helsedirektoratets veileder utgitt i 2014.

Veilederen anbefaler også undersøkelse av:
Mykoplasma pneumoniae - nasopharynxprøve tatt på UTM-prøvemedium til PCR
Chlamydia pneumoniae - nasopharynxprøve tatt på UTM-prøvemedium til PCR
Humant herpesvirus 6 - OBS: MÅ TAS PÅ EDTA-GLASS

Link

Les mer om utredning av kronisk utmattelsessyndrom i Helsedirektoratets veileder:
Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering pleie og omsorg