Agens/analyse

HBsAg, anti-HBs, anti-HBc
HCV antistoff
HIV antigen/antistoff
Syfilis

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforening

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Merknader

Analysene svarrapporteres samlet