Agens/analyse

Egg av Schistosoma haematobium

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf.75 57 83 30

Indikasjon

Hematuri/mistanke om urogenital schistosomiasis (bilharzia)
Opphold i endemiske områder (Afrika, Midt-Østen)

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Urin (sistestråle) minimum 10 ml, uten eller med borsyre

Analysemetode

Mikroskopi av konsentrert urin

Forventet svartid

1 uke

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.