Agens/analyse

Salmonella Typhi/ Paratyphi A, B, C antistoffer

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Reaktiv artritt

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

Agglutinasjon

Tolkning

Titerverdi:
Negativ < 100
Positiv > 100

Forventet svartid

1 - 2uker

Merknader

Ved akutt gastroenteritt skal fæces dyrkning utføres