Agens/analyse

Puumalavirus IgM og Puumalavirus IgG

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet , tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om Nefropathia epidemica Influensalignende sykdom med rygg-/magesmerter, proteinuri

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

EIA (enzymimmunoassay)

Tolkning

Positiv / negtiv / grenseverdi

Forventet svartid

2 -3 uker

Merknader

Hvis prøven er tatt mindre enn 1 uke etter sykdomsdebut, anbefales kontrollprøve tatt.
Ved mistanke om alvorlig hantavirusinfeksjon som krever sykehusinnleggelse, utføres alltid hurtigtest som påviser IgM.