Agens/analyse

Hurtigtest som påviser pneumokokkantigen

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø, tlf. 75 57 83 76
Laboratoriet, Lofoten, tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen, tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Mistanke om pneumokokkpneumoni eller pneumokokkmeningitt.

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin, spinalvæske

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Urin (uten tilsetning eller med borsyre)
Spinalvæske
Prøven er holdbar 24 timer i romtemperatur, 14 dager i kjøleskap

Analysemetode

Immunkromatografisk hurtigtest

Tolkning

Positiv prøve indikerer tilstedeværelse av pneumokokkantigen.
Testen har generelt høy spesifisitet hos voksne, men med noen begrensninger:
• Pneumokokkantigen kan være påvisbart i urinen flere måneder etter gjennomgått pneumokokkinfeksjon.
• Asymptomatisk bærerskap av pneumokokker i hals (særlig aktuelt hos små barn) kan også gi positivt resultat.
• Testen kan også være positiv flere dager etter pneumokokkvaksinasjon.

Et negativt resultat utelukker ikke infeksjon med pneumokokker.

Forventet svartid

Urin: 2 timer (analysen utføres døgnkontinuerlig)
Spinalvæske: Utføres kun på dagtid.

Merknader

Positivt svar ringes alltid til rekvirenten.

Det er oppgitt fra leverandør:
• Urin: sensitivitet/-spesifisitet – 86 % / 94 %
• CSF: sensitivitet/-spesifisitet – 97 % / 99 %

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012 ved Sentrallaboratoriet i Bodø.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU12756