Agens/analyse

Plesiomonas shigelloides og Aeromonas species

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf 75 57 83 30

Indikasjon

Diare uten annen bakteriell årsak,inntak av sjømat under opphold i tropiske områder (Asia, Afrika)

Prøvemateriale/prøvemengde

Fæces

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

FecalSwab - prøvepenselen dyppes i fæces, vris rundt, plasseres i transportrøret og knekkes i brekkpunktet før korken skrus på

Analysemetode

Dyrkning

Forventet svartid

3-4 dager (mandag - fredag)

Merknader

Bakteriene isoleres ved dyrkning av patogene tarmbakterier

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.