PCR-panel patogene tarmbakterier

Analysen utføres ved
  Molekylær- og bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon
  Diaré hvor bakteriell etiologi kan mistenkes.

Prøvemateriale / prøvemengde
  Feces

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse
  FecalSwab 

      1) Prøvepenselen dyppes i avføring ogPrøvetakning FecalSwab 
           vris rundt

      2) Penselen plasseres i mediet, nederst
          i transportrøret, vris rundt og trykkes
          mot bunnen slik at prøvematerialet
          blandes godt med mediet

      3) Penselpinnen knekkes av i det
          merkede brekkpunktet før korken
          skrus på.

      4) Når korken er festet ristes glasset
          helt til prøven fremstår som homogen.

 

Fiksering/oppbevaring
  Anvendte prøveglass oppbevares i KJØLESKAP frem til forsendelse.

Holdbarhet
  Ved oppbevaring i kjøleskap er prøven holdbar i fem dager.

Analysemetode
  Real-time PCR

Tolkning
  POSITIV* / NEGATIV / INKONKLUSIV
      * Alle positive PCR-prøver for bakterielle agens vil bli forsøkt dyrket. Dyrkningsanalysen 
         tar vanligvis 2-3 dager og er fortsatt viktig med tanke på videre smitteverntiltak
         se Smittevernveilederen - kap.19

Analyseringsintervall / hyppighet
  Daglig mandag - søndag (vanlig arbeidstid)

Forventet svartid
  PCR: 1-2 dager (etter prøven har ankommet laboratoriet)
  Dyrkning: 2-4 dager (etter prøven har ankommet laboratoriet)


Merknader
  KLINISKE OPPLYSNINGER
    Kliniske opplysninger er viktig! Reiseanamnese, nedsatt immunstatus og utbruddssituasjon
    er viktige opplysninger som kan gjøre det aktuelt med utvidede undersøkelser som ikke
    inngår i standardpanelet.

  PRØVETAKNING HJEMME
    Dersom pasienten får med seg prøveglasset hjem og prøvetakningsdato ikke er lik 
    rekvireringsdato skal prøveglasset merkes med prøvetakningsdato. 
 

  MELDING TIL MSIS
    Førstegangs påvisning av Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica og Campylobacter
    er meldepliktig til MSIS, beskjed om dette medfølger hvert enkelt prøvesvar.


Nyttige lenker