Agens/analyse

Parvovirus B19 IgM og IgG

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet , tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om Erythema infectiosum (5.barnesykdom).
Artritter, særlig hos voksne.
Beinmargsdepresjon hos immunsvekkede og pas. med spesielle blodsykdomer.
Føtale komplikasjoner hos gravide.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum eller plasma

Analysemetode

Kjemiluminescens-immunoanalyse (CLIA)

Tolkning

Positiv/negativ/grenseverdi

Forventet svartid

2-4 dager

Merknader

Analysen kjøres to til tre ganger i uka.