Agens/analyse

Parotittvirus (kusma) IgM og IgG

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet , tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om parotittvirusinfeksjon (kusma)

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum eller plasma

Analysemetode

Kjemiluminescens-immunoanalyse (CLIA)

Tolkning

Positiv/negativ/grenseverdi

Analyseringsintervall/hyppighet

Analysen kjøres to til tre ganger ukentlig.

Forventet svartid

2-4 dager

Merknader

• Serologi er lite egnet til diagnostikk av annengangs kusmainfeksjon og ved infeksjon hos vaksinerte. Ved mistanke om kusma anbefales det å ta spyttprøve til parotittvirus-PCR. Prøven bør tas med Oracol- eller UTM-pensel. Prøvepinnen føres over bakre svelgvegg, tonsillene, munnslimhinnene på innsiden av begge kinn og under tungen. Alternativt kan man sende spytt på et sterilt prøveglass. Se også FHIs smittevernveileder.

• Kusma er meldepliktig til MSIS