Agens/analyse

Egg av innvollsorm, cyster av tarmparasitter

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Langvarige mageplager eller diare der annen mikrobiologisk årsak er utelukket.
Plager etter utenlandsopphold i "parasittområder".
Uforklarlig eosinofili.
Førstegangsundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente < 7år.

Prøvemateriale/prøvemengde

Fæces

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Fæces uten tilsetning (1 - 5 ml)

Analysemetode

Mikroskopi av konsentrert fæces Immunfluorescens Giardia og Cryptosporidier

Forventet svartid

1 - 2 uker

Merknader

Prøver som avvises pga manglende indikasjoner svarrapporteres straks.
Prøven oppbevares 1 uke i påvente av eventuelle tilleggsopplysninger

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.