Agens/analyse

Dyrkning av Mykobakteriumtuberculosis og andre mykobakterier

Analysen utføres ved

UNN (henvisningslaboratorium)

Indikasjon

Mistanke om tuberkulose, infeksjon med atypiske mykobakterier

Prøvemateriale/prøvemengde

Ekspektorat, bronchialskyllevæske, andre luftveis- prøver, urin, puss og annet prøvemateriale ut fra mistenkt infeksjonsfokus

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøvemateriale tas på sterilt glass, eventuelt med pensel som sendes på prøveglass uten transport- medium.
Etterpå bør prøveglasset skjermes for dagslys.

Analysemetode

Dyrkning på selektive vekstmedier

Forventet svartid

2 - 7 uker (prøvene dyrkes inntil 7 uker)

Merknader

Endelig identifikasjon og resistensbestemmelse blir utført ved FHI.
Positive prøver er meldepliktig til MSIS
For nærmere opplysninger henvises til Laboratoriehåndboka UNN