Agens/analyse

Mycobacterium tuberculosis PCR

Analysen utføres ved

UNN(henvisningslaboratorium)

Indikasjon

Mistanke om tuberkulose

Prøvemateriale/prøvemengde

Ekspektorat, bronchialskyllevæske,biopsi, urin, sterile væsker og eventuelt annet prøvemateriale ut fra mistenkt infeksjonsfokus

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøvemateriale tas på sterilt glass, eventuelt med pensel som sendes på prøveglass uten transport- medium.
Etterpå bør prøveglasset skjermes for dagslys.

Analysemetode

Real timePCR

Tolkning

Påvist / ikke påvist

Forventet svartid

Analysen utføres 2 ggr / uke

Merknader

Positive prøver er meldepliktig til MSIS