Agens/analyse

Muggsoppdyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Ekstern otitt, luftveisinfeksjon hos immun- supprimerte pasienter

Prøvemateriale/prøvemengde

Øregangsekret, ekspektorat

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Øregangsekret tas på pensel som plasseres i Amies transportmedium m. kull
Ekspektorat tas på sterilt glass

Analysemetode

Dyrkning på selektivt medium

Tolkning

Negativ / funn av Aspergillusspecies med mengdeangivelse

Forventet svartid

2 - 5 dager

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.