Agens/analyse

Methicillinresistens hos Staphylococcus aureus

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, tlf.75 57 83 30

Indikasjon

Pasienter og helsepersonell i Nordlandssykehuset som har vært eksponert for MRSA der det er lav risiko for MRSA - smitte, se under "merknader".

Prøvemateriale/prøvemengde

Fra pasienter: Prøve fra nese (ytterst), svelg (inklusiv tonsiller) og perineum.
Fra ansatte og pårørende: prøve fra nese og svelg

OBS! Andre lokalisasjoner kan være aktuelle i tillegg (f.eks sår, eksem, arr, andre huddefekter, innstikkssteder for fremmedlegemer, urinprøve ved permanent kateter)
Det tas kun en prøve fra hver lokalisasjon.

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Bruk prøvetakingssett type e-swab fra Copan, 480CE med rosa kork. Prøve tas med penselen somplasseres i prøverøret, og knekkes i brekkpunktet før korken skrus på.

Analysemetode

Real time PCR

Tolkning

MRSA DNA ikke påvist / påvist

Forventet svartid

Analysen utføres døgnkontinuerlig i prøver fra pasienter som innlegges på isolat. Analysen svarringes til oppgitt telefonnummer så snart analysen er ferdig.

I prøver fra andre pasienter utføres analysen daglig, og positive prøvesvar ringes ut til rekvirent. Prøver fra ansatte analyseres vanligvis på dagtid.

Merknader

Telefonnummer må oppgis ved rekvirering.

Svar på MRSA PCR med hurtigdiagnostikk er å anse som et foreløpig svar, og alle prøver blir verifisert med dyrkning med henblikk på MRSA. Falsk negative resultater på PCR-analysen kan forekomme hos raskt muterende stammer.

For vurdering vedrørende avisolering er det viktig at man tar hensyn til hvilket land pasienten har vært i. Hvis pasienten har vært i helseinstitusjon i land i Sør-Europa, Asia og enkelte stater i USA anbefales isolering av pasienten inntil dyrkningssvar på MRSA foreligger.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i nese, hals og perineum i henhold til ISO 15189:2012 ved Molekylærbiologisk enhet i Bodø