Agens/analyse

Methicillinresistens hos Staphylococcus aureus

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Pasienter, pasientkontakter/pårørende og helse- personell eksponert for MRSA
Oppfølging av påvist MRSA

Les mer om indikasjon for MRSA- ESBL- og VRE-screening her

Prøvemateriale/prøvemengde

Sekret fra nese (ytterst) og svelg (inklusiv tonsiller) tas hos alle.
Perineum tas i tillegg hos pasienter.
I forbindelse med smitteoppsporingskal prøve fra dissetre lokalisasjoner tas.
Eventuelt andre aktuellelokalisasjoner tas i tillegg. ( f.eks sår, eksem, arr, andre huddefekter, innstikks- steder for fremmedlegemer, urinprøve ved permanent kateter)
Det tas kun en prøve fra hver lokalisasjon

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøve tas med pensel som plasseres i Amies transportmedium med kull. Fra "tørre" lokalisasjoner kan penselen fuktes i sterilt saltvann før prøvetaking

Analysemetode

Dyrkning på selektiv agar

Tolkning

Ikke påvist/påvist
OBS: Prøvene svar rapporteres enkeltvis og det er viktig at isolasjon ikke opphører før alle lokalisasjoner er "negative".

Forventet svartid

1 -3 dager (negative prøversvar rapporteres tidligst 24 tetter dyrkning)
Endelig svarrapportering av positive prøver foreligger når funnet er verifisert ved henvisningslaboratorium

Merknader

Kfr. www.fhi.no MRSA veilederen
MRSA er meldepliktig til MSIS

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.