Agens/analyse

Methicillinresistens hos Staphylococcus aureus

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Pasienter, pasientkontakter/pårørende og helse- personell eksponert for MRSA
Oppfølging av påvist MRSA

Les mer om indikasjon for MRSA- ESBL- og VRE-screening her

Prøvemateriale/prøvemengde

Sekret fra nese (ytterst) og svelg (inklusiv tonsiller) tas hos alle.
Perineum tas i tillegg hos pasienter.
I forbindelse med smitteoppsporingskal prøve fra dissetre lokalisasjoner tas.
Eventuelt andre aktuellelokalisasjoner tas i tillegg. ( f.eks sår, eksem, arr, andre huddefekter, innstikks- steder for fremmedlegemer, urinprøve ved permanent kateter)
Det tas kun en prøve fra hver lokalisasjon

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøve tas med pensel som plasseres i Amies transportmedium med kull. Fra "tørre" lokalisasjoner kan penselen fuktes i sterilt saltvann før prøvetaking

Analysemetode

Dyrkning på selektiv agar

Tolkning

Ikke påvist/påvist
OBS: Prøvene svar rapporteres enkeltvis og det er viktig at isolasjon ikke opphører før alle lokalisasjoner er "negative".

Forventet svartid

1 -3 dager (negative prøversvar rapporteres tidligst 24 tetter dyrkning)
Endelig svarrapportering av positive prøver foreligger når funnet er verifisert ved henvisningslaboratorium

Merknader

Kfr. www.fhi.no MRSA veilederen
MRSA er meldepliktig til MSIS