Agens/analyse

Morbillivirus (meslinger) IgM og IgG

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet , tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om morbillivirusinfeksjon (meslinger)

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum eller plasma

Analysemetode

Kjemiluminescens-immunoanalyse (CLIA)

Tolkning

Positiv/negativ/grenseverdi

Forventet svartid

2-4 dager

Merknader

Analysen kjøres to til tre ganger ukentlig.
PCR-analyse av EDTA-blod, urin, spinalvæske, halsprøver, nasofarynxprøver og munnsekret kan utføres ved FHI. Prøve til PCR må tas i løpet av sykdommens første uke.
Meslinger er meldepliktig til MSIS