Agens/analyse

Heterofile antistoffer

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø, tlf. 75 57 84 85
Laboratoriet, Lofoten, tlf. 76 06 01 45

Indikasjon

Aktuell infeksiøs mononukleose

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

Immunkromatografisk hurtigtest

Tolkning

Negativ / positiv

Forventet svartid

2 timer for innlagte pasienter (analysen utføres døgnkontinuerlig)

Merknader

Positive prøver hos innlagte pasienter svar- rapporteres straks pr. telefon. Hurtigtesten kan være positiv inntil 12 måneder etter gjennomgått infeksjon.
Hurtigtesten er sjelden positiv hos barn < 5 år.
Hvis hurtigtest er utført hos rekvirent må resultatet oppgis på rekvisisjonen