Agens/analyse

Påvisning av Malariaplasmodier

Analysen utføres ved

Preparatene farges ved Sentrallaboratoriet, tel.nr: 755 78357

Indikasjon

Mistanke om malaria. Kliniske opplysninger, reiseanamnese og opplysninger om profylakse må oppgis! Svar på eventuelt utført hurtigtest må oppgis!

Prøvemateriale/prøvemengde

Fullblod

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

EDTAfullblod.
Tynn- og tykkdråpe utstryk legges opp umiddelbart og lufttørkes hvis transporttid til laboratoriet er over 6 timer. Farging av preparatene anbefales utført ved Nordlandssykehuset i Bodø. Spørsmål ompraktisk utførelse kan rettes til tel.nr.755 78357.

Analysemetode

Mikroskopi etter spesialfarging av blodutstrykene

Tolkning

Ikke påvist / påvist med angivelse av species og mengde

Forventet svartid

Mikroskopering utføres vanligvis alle hverdager av lege ved mikrobiologisk fagområde.

Merknader

Vurdering av preparatene er avhengig av optimal tillaging av tynn og tykk dråpe.
Positive prøver er meldepliktig til MSIS

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.