Agens/analyse

Malaria plasmodium antigen

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, Bodø, tlf. 75 57 83 30
Laboratoriet, Lofoten, tlf. 76 06 01 45

Indikasjon

Spørsmål om malaria. Kliniske opplysninger, reiseanamnese og opplysning om profylakse må oppgis!

Prøvemateriale/prøvemengde

Fullblod

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

EDTA glass

Analysemetode

Immunkromatografisk hurtigtest

Tolkning

Negativ /positiv
Eventuell mistanke / ikke mistanke om P.falciparumangis på positive prøver

Forventet svartid

2 timer (analysen utføres døgnkontinuerlig)

Merknader

Malariautstryk, tynn- og tykkdråpe, skal alltid tas i tillegg. Utstryket må lages fra EDTA blod innen 6 timer!
Positive prøver svar rapporteres straks pr. telefon.
Positive prøver er meldepliktig til MSIS.