Analyse/agens

Se liste over virus- og bakteriepanel ovenfor. Man kan rekvirere ett eller begge paneler.

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet
Laboratoriemedisinsk avdeling, Diagnostisk klinikk
Nordlandssykehuset
Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale

 • Naspharynxsekret (foretrukket materiale)
 • Ekspektorat*
 • Indusert sputum*
 • Bronkialskyllevæsker (BAL)*

* Legionella pneumophila kan kun påvises i ekspektorat, indusert sputum og BAL, og IKKE i nasopharynxprøver. Legionella-PCR utføres derfor kun i førstnevne prøvematerialer.

Prøvemedium

 • Nasopharynxprøver: Copan UTM
 • Indusert sputum: Copan UTM (ev. steril universalcontainer)
 • Ekspektorat: Copan UTM (ev. steril universalcontainer)
 • Bronkialskyllevæsker (BAL): Copan UTM (ev. steril universalcontainer)

Merk at prøver tatt på Copan UTM IKKE kan dyrkes, men KUN brukes til PCR-analyser. Prøver tatt med kullpensel/Amies/Steward kan IKKE brukes til PCR-analyser.

Fiksering/oppbevaring
Prøven oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse. Prøver tatt på Copan UTM er holdbare i syv dager ved korrekt oppbevaring.

Analysemetode

PCR

Tolkning

Negativ/positiv/inkonklusiv
 

Forventet svartid

1-4 dager fra prøven ankommer laboratoriet i Bodø

 

SLIK TAR DU EN NASOPHARYNXPRØVE

NB: Penselen må IKKE fuktes før prøvetakning! Penselen bør ikke komme i kontakt med hud - det kan forringe prøvekvaliteten og føre til falskt negativ resultat.
Informer pasienten på forhånd om at prosedyren kan føles ubehagelig og at å oppleve tåreflod samt trang til å nyse/hoste er normalt.


Prøvetaking

 

 

 

 1. Prøvepenselen føres varsomt langs nesegulvet helt bak til nasopharynx (ca 8 cm hos voksne, 4-6 cm hos små barn). Prøver tatt fra ytre nesegang kan gi falskt negativt resultat.
 2. La penselen ligge i minimum 10 sekunder
 3. Roter penselen 360° og trekk den ut
 4. Plasser penselen i det røde mediet
 5. Penselen knekkes av i "brekkpunktet" og korken skrus godt på

Prøven kan også tas med sugekateter som tømmes/skylles i transportmediumet. Klipp av ytterste del av kateteret og send med oppi prøvemediet.

INFO VEDRØRENDE HURTIGDIAGNOSTIKK HOS INNLAGTE PASIENTER

I forbindelse med epidemier av smittsomme luftveissykdommer eller ved spørsmål om smitteisolering, tilbyr mikrobiologisk seksjon i diagnostisk klinikk PCR-basert hurtigdiagnostikk av luftveispatogener hos innlagte pasienter. Prøvene analyseres med tanke på de samme agensene som rutinetesten (se liste øverst), foruten Legionella pneumophila og Bordetella parapertussis. Hurtigtesten skiller ikke mellom rhinovirus og enterovirus. Prøver analysert med hurtig-PCR vil derfor bli analysert med rutine-PCR i ettertid - dette for å bekrefte eventuelle funn i hurtigtesten.

Prøven tas på Copan-UTM-transportmedium. Analysen utføres KUN på NASOPHARYNXPRØVER.

Dette er en svært kostbar analyse med begrenset kapasitet og skal IKKE brukes hvis det ikke er strengt nødvendig! Øvrige luftveisprøver tatt i forbindelse med infeksjonsdiagnostikk skal analyseres med vår rutine-PCR.

For å kunne prioritere pasientprøvene som haster, er vi avhengig av følgende:

 1. KLINISKE OPPLYSNINGER
  • Prøver uten kliniske opplysninger kan bli avvist.
 2. INFORMASJON OM HVILKEN AVDELING PASIENTEN ER INNLAGT I
  • Prøver fra intensivavdelingen og medisinsk overvåkning vil bli prioritert.
  • Dersom en avdeling sender hurtig-PCR-prøver på flere ulike pasienter samtidig, kan avdelingen selv markere prøvene de ønsker prioritert.

MERKING AV REKVISISJONEN

Kliniske opplysninger MÅ oppgis. Rekvisisjonen merkes i tillegg «Hurtig-PCR» eller «Spørsmål om smitteisolering».

INNLEVERINGSFRIST

Prøvene analyseres fortløpende på dagtid (også i helger og på helligdager), men de må være ankommet laboratoriet i BODØ innen klokken 13 for å kunne bli analysert samme dag. Prøver som ankommer etter kl 13 vil bli analysert påfølgende dag.

SVARTID

Svar i DIPS kan normalt forventes ca. 2 timer fra prøven har ankommet laboratoriet, men lengre svartid må forventes i perioder med stor pågang. Analysemaskinen kan kun analysere to pasientprøver i gangen.

Nyttige lenker