Hurtig-PCR SARS-CoV-2 - Tilgjengelig fra 17.08.20

Metoden er tiltenkt brukt for å avklare behov for smitteisolering i sykehuset. 

Svar kan forventes i DIPS eller per telefon ca. 2 timer etter prøven har ankommet laboratoriet, men lengre svartid må forventes i perioder med stor pågang.

Analysen er kostbar og skal ikke brukes på alle pasienter. Testen skal primært brukes til å avklare behov for smitteisolering av innlagte pasienter, se RL8033. Testen skal ikke brukes på pasienter som uavhengig av prøveresultatet må være i karantene på enerom (pga. nærkontakt eller reiseanamnese). På pasienter med lav risiko for Covid-19 anbefales vanlig rutine-PCR.

Analysemaskinen tar kun to prøver i gangen, så det må gjøres en prioritering av hvilke pasienter det haster mest med å få avklart. Det er til stor hjelp for oss dersom det markeres på rekvisisjonen om prøven skal ha HØY, MIDDELS eller LAV prioritet for analysering hos oss (må ikke forveksles med høy eller lav risiko for sykdom).

Positive testresultater blir ringt ut så snart de foreligger.

Kliniske opplysningner og telefonnummer (til den som skal ha positivt svar) må  være påført rekvisisjonen. Prøver uten telefonnummer vil ikke bli prioritert.

Vi minner om at de fleste prøver bør analyseres med vanlig rutine-PCR.


ANALYSEHYPPIGHET KAN PÅVIRKES AV COVID-19
Grunnet situasjonen rundt COVID-19 kan forsinkelser av prøvesvar, eller avvisning av analyser av generelle luftveisvirus/atypiske bakterier forekomme. SARS-CoV-2- analyser vil prioriteres og det vil gjøres fortløpende vurderinger av evnen til å analysere øvrige luftveisagens, avvisninger vil derfor kunne forekomme uten forvarsel, vi beklager dette.
 

Analyse/agens

Se liste over virus- og bakteriepanel ovenfor. 

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet
Laboratoriemedisinsk avdeling, Diagnostisk klinikk
Nordlandssykehuset
Tlf. 75 57 83 50

Prøvematerialer

 • Naspharynxsekret (foretrukket materiale)
 • Ekspektorat*
 • Indusert sputum*
 • Bronkialskyllevæsker (BAL)*

* Legionella pneumophila kan kun påvises i ekspektorat, indusert sputum og BAL, og IKKE i nasopharynxprøver. Legionella-PCR utføres derfor kun i førstnevne prøvematerialer.

Prøvemedium

 • Nasopharynxprøver: Copan UTM
 • Indusert sputum: Copan UTM (ev. steril universalcontainer)
 • Ekspektorat: Copan UTM (ev. steril universalcontainer)
 • Bronkialskyllevæsker (BAL): Copan UTM (ev. steril universalcontainer)

Merk at prøver tatt på Copan UTM IKKE kan dyrkes, men KUN brukes til PCR-analyser. Prøver tatt med kullpensel/Amies/Steward kan IKKE brukes til PCR-analyser.

Fiksering/oppbevaring
Prøven oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse. Prøver tatt på Copan UTM er holdbare i syv dager ved korrekt oppbevaring.

Analysemetode

PCR

Tolkning

Negativ/positiv/inkonklusiv
 

Forventet svartid

1-4 dager fra prøven ankommer laboratoriet i Bodø

 

SLIK TAR DU EN NASOPHARYNXPRØVE

NB: Penselen må IKKE fuktes før prøvetakning! Penselen bør ikke komme i kontakt med hud - det kan forringe prøvekvaliteten og føre til falskt negativ resultat.
Informer pasienten på forhånd om at prosedyren kan føles ubehagelig og at å oppleve tåreflod samt trang til å nyse/hoste er normalt.


Prøvetaking

 

 

 

 1. Prøvepenselen føres varsomt langs nesegulvet helt bak til nasopharynx (ca 8 cm hos voksne, 4-6 cm hos små barn). Prøver tatt fra ytre nesegang kan gi falskt negativt resultat.
 2. La penselen ligge i minimum 10 sekunder
 3. Roter penselen 360° og trekk den ut
 4. Plasser penselen i det røde mediet
 5. Penselen knekkes av i "brekkpunktet" og korken skrus godt på

Prøven kan også tas med sugekateter som tømmes/skylles i transportmediumet. Klipp av ytterste del av kateteret og send med oppi prøvemediet.

INFO VEDRØRENDE HURTIGDIAGNOSTIKK HOS INNLAGTE PASIENTER

Ved behov for rask diagnostikk av alvorlig syke pasienter eller ved behov for å avklare behov for smitteisolering, tilbyr mikrobiologisk seksjon i diagnostisk klinikk PCR-basert hurtigdiagnostikk av luftveispatogener hos innlagte pasienter. Prøvene analyseres med tanke på de samme agensene som rutinetesten (se liste øverst), foruten Legionella pneumophila og Coronavirus HKU1. Hurtigtesten skiller ikke mellom rhinovirus og enterovirus. Prøver analysert med hurtig-PCR vil derfor bli analysert med rutine-PCR i ettertid - dette for å bekrefte eventuelle funn i hurtigtesten.

Prøven tas på Copan-UTM-transportmedium. Analysen utføres KUN på NASOPHARYNXPRØVER.

Dette er en svært kostbar analyse med begrenset kapasitet og skal IKKE brukes hvis det ikke er strengt nødvendig! Øvrige luftveisprøver tatt i forbindelse med infeksjonsdiagnostikk skal analyseres med vår rutine-PCR.

LES MER OM HVORDAN DU REKVIRERER HURTIGTESTEN VIA LENKEN UNDER

Nyttige lenker