Agens/analyse

Listeria dyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om Listeriainfeksjon hos nyfødte, eldre, immunsupprimerte
Infeksjon etter smitte fra kjøtt- og meieriprodukter

Prøvemateriale/prøvemengde

Fullblod/BactAlert blodkultursystem
Spinalvæske, fostervann, placenta, abortmateriale, genitalprøve

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøvemateriale tas på sterilt glass,eventuelt tas prøve med pensel som plasseres i Amies transport- medium m. kull

Analysemetode

Dyrkning

Tolkning

Negativ / påvist med mengdeangivelse og resistens bestemmelse

Forventet svartid

2 - 4 dager

Merknader

Listeria er meldepliktig til MSIS

Akkreditering

Analysen er akkreditert i fostervann, placenta, abortmateriale og genitalprøver i henhold til ISO 15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.