Legionella dyrkning - AVVIKLET

NLSH Bodø tilbyr ikke lenger dyrkning av Legionella. Prøver der dette er rekvirert vil bli videresendt UNN.

Copyright © Nordlandssykehuset HF 2016
Ansvarlig redaktør: Klinikksjef Lill Angelsen, tlf. 481 12 932.  
Webredaktør: Kommunikasjonssjef Randi Angelsen, tlf. 907 45 628.