Agens/analyse

Legionella dyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Pneumonietter mulig eksponering for Legionella

Prøvemateriale/prøvemengde

Ekspektorat, trachealsekret, bronchialskyllevæske (BAL), pleuravæske

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Sterilt glass uten tilsetning

Analysemetode

Dyrkning på selektivt medium

Forventet svartid

7 dager.
Ved funn av mulig Legionella gis telefonsvar

Merknader

Funn av mulig Legionella sendes til FHI for endelig identifikasjon.
Ved mistanke om Legionellapneumoni anbefales Legionella antigen test i urin
Legionella er meldepliktig til MSIS.
Vi utfører rutinemessig Legionella dyrkning på BAL fra pasienter innlagt i sykehus.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.