Agens/analyse

Legionella pneumophilia serogruppe 1 antigen

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø, tlf. 75 57 83 76
Laboratoriet, Lofoten, tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Mistanke om pneumoni forårsaket av legionella – fortrinnsvis hos innlagte pasienter med anamnese som gir mistanke om aktuell infeksjon.

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Urin, uten tilsetning eller med borsyre
Prøven er holdbar 24 timer i romtemperatur, 14 dager i kjøleskap

Analysemetode

Immunkromatografisk hurtigtest

Tolkning

Positiv prøve indikerer tilstedeværelse av Legionella pneumophilia serogruppe 1 antigen.

Forventet svartid

2 timer (analysen utføres døgnkontinuerlig)

Merknader

Positive prøvesvar rapporteres straks pr. telefon.

Denne testen vil ikke påvise infeksjon forårsaket av andre serogrupper av L.pneumophilia eller andre legionella-arter. Et negativt antigen resultat utelukker ikke infeksjon med L.pneumophilia serogruppe 1. Ved sterk mistanke om pneumoni forårsaket av Legionella bør det i tillegg sikres nedre luftveismateriale til dyrkning og PCR.

Utskillelse av antigen i urin kan variere fra pasient til pasient, den kan begynne så tidlig som tre dager etter begynnende symptomer og vare opptil ett år etter gjennomgått infeksjon.

Det angis at testen har en sensitivitet på 95% og spesifisitet på 95%.

Positive prøver er meldepliktig til MSIS.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012 ved Sentrallaboratoriet i Bodø.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU12753