Agens/analyse

HIV provirus PCR

Analysen utføres ved

Oslo Universitetssykehus, Mikrobiologisk lab, Ullevål (henvisningslaboratorium)

Indikasjon

Oppfølging av barn født av HIV positive mødre.
Oppfølging av nylig HIV smitte

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

EDTA fullblod, ikke sentrifuger, oppbevares i kjøle- skap, transporttid < 72 timer.
Baby: 2 EDTA fullblod babyrør (500 ml/glass) kapilært eller 1 EDTA fullblod venøst.

Analysemetode

PCR

Tolkning

Negativ / positiv