Agens/analyse

HIV RNA PCR, kvantitering

Analysen utføres ved

UNN (henvisningslaboratorium)

Indikasjon

Oppfølging av pasienter som behandles for HIV

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

2 PPT glass, sentrifugeres innen 2 timer, sett tape på korken, må ikke åpnes! Oppbevares i kjøleskap inn- til sending samme dag med "Ekspress over natt".
Prøver må ikke tas fredag og dag før helligdag.

Analysemetode

PCR

Tolkning

Se Laboratoriehåndboka www.unn.no