Agens/analyse

HIV RNA genotyping og resistensbestemmelse

Analysen utføres ved

Oslo Universitetssykehus,Ullevål (henvisningslaboratorium)

Indikasjon

Utvidet analyse av HIV positive

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

1 PPT glass, sentrifugeres innen 2 timer, oppbevares i kjøleskap.
Sendes med vanlig post, transporttid < 24 timer.
Prøver må ikke tas fredag og dager før helligdag.

Analysemetode

PCR