Agens/analyse

HIV antigen / antistoff

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om HIV infeksjon f.eks som ledd i utredning av seksuelt overført infeksjon og blodsmitte.
Screening av blodgivere, asylsøkere morsmelkgivere, ved transplantasjonsutredning og før start av immunmodulernde behandling

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

CMIA (chemiluminescensmicropartikkel immunoassay)

Tolkning

Negativ / positiv / grenseverdi

Forventet svartid

1 -2 dager (mandag - fredag)

Merknader

Ved mistanke om smitte bør kontrollprøver tas 3 uker og 3 måneder etter eventuelt smittetidspunkt.
HIV er meldepliktig til MSIS