Agens/analyse

Herpes simplex virus 1 og 2 PCR

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om Herpes simplex sårinfeksjon
Mistanke om Herpes simplex encefalitt.

Prøvemateriale/prøvemengde

Sekret fra sår/vesikler
Spinalvæske sendes til UNN - www.labhandbok.unn.no

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøve fra sår og vesikler tas på Copans UTM transportmedium med penselen som følger med, penselen plasseres i transportmediet og knekkes i brekkpunktet før korken skrus på.

Spinalvæske tas på glass uten tilsetning.

Prøvene oppbevares i kjøleskap inntil sending.

Analysemetode

Real time PCR

Tolkning

Negativ, positiv eller inkonklusiv

Forventet svartid

1-7 dager (etter at prøven er ankommet laboratoriet)

Merknader

Serologi anbefales kun til å avgjøre immunitet og er lite egnet til å diagnostisere aktuell infeksjon. PCR anbefales derfor ved mistanke om aktuell sykdom.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012