Agens/analyse

HCV antistoff

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om HCV infeksjon
Screening av blodgivere, dialysepasienter, morsmelkgivere,asylsøkere m.m.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

CMIA (chemiluminescensmicropartikkel immuno- assay)

Tolkning

Negativ / positiv / grenseverdi

Forventet svartid

1 dag (mandag - fredag)

Merknader

Ved negativ prøve og fortsatt mistanke om HCV smitte anbefales kontrollprøve tatt 3 og 6 måneder etter antattsmittetidspunkt.
Ved kjente antistoffer mot HCV, anbefales fremtidige kontroller utført med HCV-PCR.