Agens/analyse

HBV DNA PCR

Analysen utføres ved

UNN (henvisningslaboratorium)

Indikasjon

Oppfølging av pasienter med kjent akutt eller kronisk hepatitt B-infeksjon.
Oppfølging av pasienter som behandles for hepatitt B-infeksjon.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

2 gelglass a 5 ml, sentrifugeres innen 2 timer, oppbevares i kjøleskap.

Holdbarhet

Prøven må være ankommet laboratoriet innen 72 timer. Prøver som er > 72 timer gamle vil bli avvist. Unngå derfor å ta prøven på fredager og før helligdager.

Analysemetode

PCR

Tolkning

Les mer om analysen i Laboratoriehåndboka UNN

Forventet svartid

1 -2 uker