Agens/analyse

Hepatitt B surface Antigen (HBsAg)
Antistoff mot Hepatitt B surface Antigen (anti-HBs)
Antistoff mot Hepatitt B core Antigen (anti-HBc)
Hepatitt Be Antigen (HBeAg)
Antistoff mot Hepatitt Be Antigen (anti-HBe)

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

HBsAg: Mistanke om hepatitt Screening av blodgivere, gravide, asylsøkere og annet
Anti-HBs: Kontroll av aktuell HBV infeksjon Stikkskader Kontroll etter vaksinasjon

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

CMIA (chemiluminescensmicropartikkel immuno- assay)

Tolkning

Negativ / positiv / grenseverdi

Forventet svartid

1 - 2 dager (mandag - fredag)

Merknader

Ut fra kliniske opplysninger og/eller resultat av ovennevnte analyser, suppleres det med analyse av HBeAgog/eller anti-HBe.
Ved positivt resultat får rekvirenten anbefaling om andre analyser og kontrollregime.
Positiv HBsAg er meldepliktig til MSIS.