Agens/analyse

HAV IgG ogIgM

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om Hepatitt Ainfeksjon

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

CMIA (chemiluminescensmicropartikkel immuno-assay)

Tolkning

Negativ / positiv / grenseverdi.
Positiv IgG varer livet ut.
Positiv IgM kan vedvare 4 -6 måneder

Forventet svartid

4 - 7 dager

Merknader

Antistofftesting av hepatitt A før vaksinasjon er vanligvis ikke indisert, men kan være aktuelt for risikoutsatte grupper, f.eks. stoffmisbrukere.
Det anbefales ikke å kontrollere antistoffrespons etter hepatitt A-vaksinasjon, da nivå av beskyttende antistoffer ikke er kjent.Vaksinesvikt etter hepatitt Avaksine forekommer sjeldent. Se smittevernboka fra Folkehelseinstituttet, www.fhi.no.
Hepatitt Ainfeksjon er meldepliktig til MSIS