Agens/analyse

Helicobacter pylori dyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Ulcus ventriculi, ulcus duoneni, gastritt

Prøvemateriale/prøvemengde

Ventrikkelbiopsier, fra antrum og fra corpus ventriculi

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Sterilt glass som tilsettes 5 - 6 ml sterilt saltvann dersom prøven straks bringes til laboratoriet.
Dersom prøven skal transporteres må Portagerm transportmedium* brukes. Etter prøvetakingskal prøvenoppbevares ved romtemperatur, sendes umiddelbart , holdbarhet inntil 48 timer

Analysemetode

Dyrkning mikroaerofilt på selektivt medium

Tolkning

Negativ / påvistog resistensbestemmelse

Forventet svartid

10 dager

Merknader

* Portagerm transportmediumer merket med holdbarhetsdato, bestilles fraBioMerieux, tlf. 23 37 55 50